Management souladu s předpisy

Co je management souladu s předpisy?

Aplikace pro management souladu s předpisy je navržena tak, aby zajistila, že budete dodržovat předpisy a zůstanete s nim v souladu, i když se tyto předpisy v čase neustále mění.

Aplikace pro management souladu s předpisy obsahuje centralizované úložiště informací, které Vám pomůže dodržovat zákony, předpisy a další relevantní požadavky. Tato aplikace je navržena tak, aby Vám pomohla chránit se před ztrátou podnikatelské licence, soudními spory nebo finančními náklady. Podpoří Vás při řízení souladu s rychle se měnícími předpisy a ochrání Vaše podnikání, zaměstnance, zákazníky i aktiva.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace “Compliance Management” pomáhá udržovat soulad se zákony a předpisy, které ovlivňují činnost Vaší organizace. Lze ji propojit s externím poskytovatelem obsahu nebo s obsahem předpisů a usnadnit tak posuzování shody. Prostřednictvím aplikace můžete kromě odpovědnosti provádět i hodnocení rizik shody a přiřazovat plány nápravných opatření příslušným vlastníkům v rámci organizace.

Proč to potřebujete

  • Sledování příslušných národních i mezinárodních zákonů a předpisů prostřednictvím identifikace, sledování a řízení jejich dodržování v reálném čase.
  • Monitorování incidentů týkajících se dodržování předpisů, aby se zabránilo jejich porušování, pokutám nebo právním krokům.
  • Přístup k přizpůsobitelným, předem připraveným pracovním postupům pro posouzení rizik a uplatnění kontrolních nebo nápravných opatření.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí