PECB ISO 22000 Lead Auditor

Proč byste se měli zúčastnit?

Stále rostoucí popularita bezpečnosti potravin jako jednoho z klíčových aspektů potravinářského průmyslu zvýšila požadavky organizací na získání certifikátu ISO 22000. Taková certifikace prokazuje závazek organizací vůči blahu jejich spotřebitelů a zajišťuje udržitelnost na trhu. Pověření auditora PECB je formálním a nezávislým uznáním vašich osobních kompetencí. Dokládá, že jste kvalifikovaní k provádění auditů systému řízení bezpečnosti potravin (FSMS) pro certifikační orgán.

Tento vzdělávací kurz byl vytvořen tak, aby odrážel význam účinného auditu. Posílí vaše znalosti a dovednosti při plánování a provádění auditu FSMS v souladu s pokyny pro auditování systémů řízení uvedenými v normě ISO 19011 a certifikačním procesem uvedeným v normě ISO/IEC 17021-1.

Prostřednictvím praktických cvičení, interaktivních sezení a diskusí získáte znalosti o FSMS a technikách auditu. Budete také schopni provést audit FSMS za použití všeobecně uznávaných zásad, postupů a technik auditu a budete schopni řídit auditorský tým.

Po absolvování kurzu můžete složit zkoušku. Pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o získání osvědčení „PECB Certified ISO 22000 Lead Auditor“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 22000 Lead Auditor“ potvrzuje vaše odborné schopnosti a kompetence pro auditování organizací na základě požadavků normy ISO 22000 a osvědčených auditorských postupů.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Auditoři, kteří mají zájem provádět a vést audity systému řízení bezpečnosti potravin
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří mají zájem zvládnout proces auditu systému řízení bezpečnosti potravin
 • Osoby odpovědné za dodržování požadavků FSMS v organizaci
 • Techničtí odborníci, kteří se chtějí připravit na audit systému řízení bezpečnosti potravin
 • Odborní poradci v oblasti řízení bezpečnosti potravin

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do systému řízení bezpečnosti potravin (FSMS) a ISO 22000

DEN 2 | Zásady auditu a příprava na audit a jeho zahájení

DEN 3 | Auditní činnosti na místě

DEN 4 | Uzavření auditu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška PECB Certified ISO 22000 Lead Auditor je v souladu s požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahrnuje následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní zásady a koncepce systému řízení bezpečnosti potravin
 • DOMÉNA 2 | Požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin (FSMS)
 • DOMÉNA 3 | Základní pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava na audit ISO 22000
 • DOMÉNA 5 | Provedení auditu ISO 22000
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISO 22000
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO 22000

Zkouška se skládá z 12 esejových otázek a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školící materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v List of PECB Exams a ve Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Osvědčení obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s daným pověřením.

Další informace o certifikaci podle normy ISO 22000 a certifikačním procesu PECB naleznete v Certification Rules and Policies.

Certifikační systém PECB ISO 22000 Auditor má následující požadavky:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 22000 Provisional AuditorPECB Certified ISO 22000 Lead Auditor Exam or equivalentŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 22000 AuditorPECB Certified ISO 22000 Lead Auditor Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti řízení bezpečnosti potravinAuditorské aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 22000 Lead AuditorPECB Certified ISO 22000 Lead Auditor Exam or equivalentPět let: dva roky praxe v oblasti řízení bezpečnosti potravinAuditorské aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 22000 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 22000 Lead Auditor Exam or equivalentDeset let: sedm let praxe v oblasti řízení bezpečnosti potravinAuditorské aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny