PECB ISO 22000 Lead Implementer

Proč byste se měli zúčastnit?

Doba globalizace přinesla nové výzvy pro všechna odvětví a potravinářský průmysl není výjimkou. Původ a bezpečnost potravinářských výrobků je na dnešním trhu hlavním problémem. Je stále obtížnější mít správné znalosti o výrobních postupech a původu potravinářských výrobků. Mezinárodně uznávaná opatření v oblasti bezpečnosti potravin již nejsou výsadou, stala se základním požadavkem pro všechny organizace, které se zabývají výrobou nebo poskytováním potravin.

Zavedení systému řízení bezpečnosti potravin (FSMS) je strategickým rozhodnutím pro zajištění bezpečnosti potravin dodávaných spotřebiteli. Cílem tohoto vzdělávacího kurzu, které připravila organizace PECB, je pomoci účastníkům získat znalosti a dovednosti potřebné k podpoře organizace při zavádění, implementaci, řízení a udržování systému FSMS na základě normy ISO 22000 a dalších osvědčených postupů. Lead Implementer je klíčová role ve schopnosti organizace úspěšně zavést a udržovat FSMS.

Vzdělávací kurz vám umožní pomoci organizacím zavést procesy potřebné k udržení kvality a bezpečnosti jejich výrobků a služeb při dodržení všech právních, regulačních a dalších požadavků. V rámci tohoto vzdělávacího kurzu se naučíte, jak zavést kontrolní mechanismy, které proaktivně zabraňují nedodržování předpisů a přispívají k vytváření kultury bezpečnosti, integrity, transparentnosti a otevřenosti.

Po kurzu následuje certifikační zkouška. Pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o udělení certifikátu „PECB Certified ISO 22000 Lead Implementer“. Certifikát „PECB ISO 22000 Lead Implementer“ je mezinárodně uznávaný. Potvrzuje vaše odborné schopnosti a kompetence k zavádění systému FSMS v organizaci na základě požadavků normy ISO 22000.

Proč se zúčastnit?

 • Manažeři nebo konzultanti zapojení do řízení bezpečnosti potravin
 • Odborní poradci, kteří mají zájem o zvládnutí procesu zavádění systému řízení bezpečnosti potravin
 • Osoby odpovědné za dodržování požadavků FSMS v organizaci
 • Členové týmu FSMS

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do normy ISO 22000 a zavedení systému FSMS

DEN 2 | Plán zavedení systému řízení bezpečnosti potravin

DEN 3 | Zavedení systému řízení bezpečnosti potravin

DEN 4 | Hodnocení výkonnosti, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška PECB Certified ISO 22000 Lead Implementer plně odpovídá požadavkům programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní zásady a koncepce systému řízení bezpečnosti potravin
 • DOMÉNA 2 | Požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace FSMS na základě ISO 22000
 • DOMÉNA 4 | Zavedení FSMS na základě ISO 22000
 • DOMÉNA 5 | Monitorování a měření FSMS na základě ISO 22000
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování FSMS na základě ISO 22000
 • DOMÉNA 7 | Příprava na certifikační audit FSMS

Zkouška se skládá z 12 esejových otázek a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školící materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v List of PECB Exams a ve Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. Další informace o certifikacích ISO 22000 a certifikačním procesu PECB naleznete v Certification Rules and Policies.

Certifikační systém PECB ISO 22000 Implementer má následující požadavky:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 22000 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 22000 Lead Implementer Exam or equivalentŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 22000 ImplementerPECB Certified ISO 22000 Lead Implementer Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti řízení bezpečnosti potravinProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 22000 Lead ImplementerPECB Certified ISO 22000 Lead Implementer Exam or equivalentPět let: dva roky praxe v oblasti řízení bezpečnosti potravinProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 22000 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 22000 Lead Implementer Exam or equivalentDeset let: sedm let praxe v oblasti řízení bezpečnosti potravinProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny