PECB ISO 45001 Foundation

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz PECB Certified ISO 45001 Foundation popisuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytuje ucelený přehled požadavků normy ISO 45001 na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Účastí na tomto vzdělávací kurzu získáte příležitost porozumět různým aspektům systému BOZP založeného na normě ISO 45001, včetně závazku vrcholového vedení organizace, účasti pracovníků, politiky BOZP, operativního plánování a kontrol, připravenosti na mimořádné události a reakce na ně, hodnocení výkonnosti a neustálého zlepšování.

Po úspěšném absolvování kurzu následuje zkouška. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o vydání certifikátu „PECB Certificate Holder in ISO 45001 Foundation“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 45001 Foundation“ potvrzuje vaši odbornou způsobilost a prokazuje vaši schopnost podílet se na projektu implementace BOZP MS.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Manažeři/konzultanti, kteří se chtějí seznámit se základními pojmy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Jednotlivci, kteří chtějí ve svých organizacích vytvořit bezpečnější a zdravější pracoviště
  • Zájemci o seznámení se s hlavními požadavky normy ISO 45001 na BOZP v členském státě
  • Zájemci o kariéru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, OH&S MS a články 4-6 normy ISO 45001

DEN 2 | Ustanovení 7-10 normy ISO 45001 a certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 200 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška plně odpovídá požadavkům zkušebního a certifikačního programu PECB. Pokrývá následující oblasti kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní pojmy a zásady řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a BOZP v členských státech
  • DOMÉNA 2 | Požadavky normy ISO 45001 na členský stát BOZP – body 4 až 10

Zkouška se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí (a, b, c) a je uzavřená, tj. není možné používat žádné materiály. Zkouška trvá 1 hodinu a lze ji absolvovat online nebo osobně. Pokud zkoušku nesložíte, můžete ji do 12 měsíců bezplatně opakovat.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikát

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o vydání pověření uvedeného v tabulce níže.

Požadavky na certifikát ISO 45001 Foundation jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 2 dny
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  1 hodina
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certificate Holder in ISO 45001 FoundationPECB ISO 45001 Foundation examŽádnéŽádné

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny