PECB ISO 45001 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Certifikovaný vzdelávací kurz PECB ISO 45001 Foundation opisuje základy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poskytuje komplexný prehľad požiadaviek normy ISO 45001 na systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Absolvovaním tohto vzdelávacího kurzu budete mať možnosť pochopiť rôzne aspekty systému BOZP založeného na norme ISO 45001 vrátane záväzku vrcholového manažmentu, účasti pracovníkov, politiky BOZP, prevádzkového plánovania a kontroly, pripravenosti na mimoriadne situácie a reakcie na ne, hodnotenia výkonnosti a neustáleho zlepšovania.

Po úspešnom absolvovaní kurzu nasleduje skúška. Ak skúšku úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 45001 Foundation“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO 45001 Foundation“ potvrdzuje vaše kompetencie a preukazuje vašu schopnosť zúčastňovať sa na projekte implementácie MS HSE.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Manažéri/konzultanti, ktorí sa chcú naučiť základné pojmy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Jednotlivci, ktorí chcú vo svojej organizácii vytvoriť bezpečnejšie a zdravšie pracovisko
  • Pre tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa o hlavných požiadavkách normy ISO 45001 na BOZP v členskom štáte
  • Záujemcovia o kariéru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, OH&S MS a články 4-6 normy ISO 45001

DEŇ 2 | ISO 45001 body 7-10 a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiaci materiál obsahujúci viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Test je plne v súlade s požiadavkami testovacieho a certifikačného programu PECB. Zahŕňa tieto oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné pojmy a zásady riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a BOZP v členských štátoch
  • DOMÉNA 2 | Požiadavky normy ISO 45001 pre členský štát v oblasti BOZP – body 4 až 10

Skúška pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je uzavretá, t. j. nie je možné použiť žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v kontrolnom zozname skúšky PECB a v pravidlách a zásadách skúšky.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikát

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie.

Požiadavky na certifikáciu ISO 45001 Foundation sú tieto:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 45001 FoundationPECB ISO 45001 Foundation examŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny