PECB ISO 45001 Lead Implementer

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

PECB ISO 45001 Lead Implementer je päťdňový vzdelávací kurz, ktorého cieľom je poskytnúť kompetencie v oblasti zavádzania, implementácie, riadenia a udržiavania systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v súlade s požiadavkami a usmerneniami normy ISO 45001:2018. Cieľom tohto vzdelávacího kurzu je poskytnúť dôkladné pochopenie požiadaviek normy ISO 45001, ako aj osvedčených postupov a prístupov používaných pri zavádzaní a následnom udržiavaní systému riadenia BOZP v členských štátoch. Konečnou ambíciou tohto školiaceho kurzu je umožniť vám vytvoriť podmienky pre bezpečnejšie pracovisko.

Po kurze nasleduje certifikačná skúška. Ak ju úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 45001 Lead Implementer“. Certifikát „PECB ISO 45001 Lead Implementer“, akreditovaný IAS a medzinárodne uznávaný, potvrdzuje vašu spôsobilosť zavádzať systém BOZP na základe požiadaviek normy ISO 45001.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Osoby zodpovedné za udržiavanie a zvyšovanie bezpečnosti na pracovisku
 • Úradníci, konzultanti a poradcovia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Odborníci, ktorí sa chcú oboznámiť s metodikou PECB IMS2 na zavedenie systému BOZP
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu systému BOZP s požiadavkami ISO 45001
 • Členovia tímu BOZP
 • Osoby, ktoré chcú pracovať ako realizátori, konzultanti alebo pracovníci BOZP

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 45001 a začiatok implementácie systému BOZP a PO

DEŇ 2 | Plán implementácie systému BOZP v členskom štáte

DEŇ 3 | Zavádzanie systémov BOZP v členských štátoch

DEŇ 4 | Monitorovanie BOZP, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO 45001 Lead Implementer“ plne spĺňa požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP):

 • DOMÉNA 1 | Základné zásady a koncepcie BOZP a PO v členských štátoch
 • DOMÉNA 2 | Začiatok implementácie systému BOZP v členských štátoch
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie BOZP na základe normy ISO 45001
 • DOMÉNA 4 | Zavedenie systému BOZP na základe normy ISO 45001
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie výkonnosti v oblasti BOZP v členskom štáte
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie systému BOZP na základe normy ISO 45001
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit BOZP v členskom štáte

Skúška má formu testu, ktorý pozostáva z 80 otázok s výberom odpovede. Je to skúška s otvorenou knihou, pri ktorej môžu uchádzači používať tieto referenčné materiály: materiály z kurzu odbornej prípravy, všetky osobné poznámky, ktoré si urobili počas kurzu odbornej prípravy, tlačený slovník a tlačenú kópiu normy. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo v papierovej forme. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z oprávnení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie dostanete certifikát. Viac informácií o certifikátoch ISO 45001 a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Certifikáty v rámci certifikačnej schémy PECB ISO 45001 majú tieto požiadavky:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 45001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 45001 Lead Implementer Exam or equivalentŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 45001 ImplementerPECB Certified ISO 45001 Lead Implementer Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti riadenia BOZPProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 45001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 45001 Lead Implementer Exam or equivalentPäť rokov: dva roky praxe v oblasti riadenia BOZPProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 45001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 45001 Lead Implementer Exam or equivalentDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti riadenia BOZPProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny