PECB ISO 45001 Lead Implementer

Proč byste se měli zúčastnit?

PECB ISO 45001 Lead Implementer je pětidenní vzdělávací kurz, jehož cílem je získat kompetence pro zavedení, implementaci, řízení a udržování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v souladu s požadavky a pokyny normy ISO 45001:2018. Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je poskytnout hluboké porozumění požadavkům normy ISO 45001, jakož i osvědčeným postupům a přístupům používaným při zavádění a následném udržování systému řízení BOZP MS. Konečnou ambicí tohoto vzdělávacího kurzu je umožnit vám vytvořit podmínky pro bezpečnější pracoviště.

Po kurzu následuje certifikační zkouška. Pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o udělení certifikátu „PECB Certified ISO 45001 Lead Implementer“. Certifikát „PECB ISO 45001 Lead Implementer“, akreditovaný IAS a mezinárodně uznávaný, potvrzuje vaši způsobilost k zavádění systému BOZP na základě požadavků normy ISO 45001.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Osoby odpovědné za udržování a zlepšování bezpečnosti na pracovišti
 • Pracovníci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, konzultanti a poradci
 • Odborníci, kteří se chtějí seznámit s metodikou PECB IMS2 pro zavádění systému BOZP
 • Osoby odpovědné za udržování shody systému BOZP s požadavky ISO 45001
 • Členové týmů BOZP
 • Osoby, které chtějí pracovat jako implementátoři, konzultanti nebo úředníci v oblasti BOZP a PO

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do normy ISO 45001 a zahájení implementace systému BOZP a PO

DEN 2 | Plán zavedení systému BOZP v členském státě

DEN 3 | Zavedení systému BOZP v členských státech

DEN 4 | Monitorování BOZP, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO 45001 Lead Implementer“ plně odpovídá požadavkům zkušebního a certifikačního programu PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní zásady a koncepce BOZP a PO a BOZP v členských státech
 • DOMÉNA 2 | Zahájení zavádění systému BOZP v členských státech
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace BOZP na základě ISO 45001
 • DOMÉNA 4 | Zavedení systému BOZP na základě normy ISO 45001
 • DOMÉNA 5 | Hodnocení výkonu BOZP v členském státě
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování systému BOZP na základě normy ISO 45001
 • DOMÉNA 7 | Příprava na certifikační audit BOZP v členském státě

Zkouška má podobu testu, který se skládá z 80 otázek s výběrem odpovědí. Jedná se o zkoušku s otevřenou knihou, při níž mohou uchazeči používat následující referenční materiály: materiály z kurzu odborné přípravy, veškeré osobní poznámky pořízené během kurzu odborné přípravy, slovník v tištěné podobě a tištěnou kopii normy. Zkouška trvá 3 hodiny a lze ji složit online nebo v papírové podobě. Pokud zkoušku nesložíte, můžete ji do 12 měsíců bezplatně opakovat.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. Další informace o certifikacích ISO 45001 a certifikačním procesu PECB naleznete v Certification Rules and Policies.

Pověření v rámci certifikačního systému PECB ISO 45001 mají následující požadavky:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 45001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 45001 Lead Implementer Exam or equivalentŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 45001 ImplementerPECB Certified ISO 45001 Lead Implementer Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti řízení BOZPProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 45001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 45001 Lead Implementer Exam or equivalentPět let: dva roky praxe v oblasti řízení BOZPProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 45001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 45001 Lead Implementer Exam or equivalentDeset let: sedm let praxe v oblasti řízení BOZPProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny