PECB ISO 45001 Lead Auditor

Proč byste se měli zúčastnit?

ISO 45001 je první globální norma systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která nahrazuje normu OHSAS 18001. Vzdělávací kurz PECB Certified ISO 45001 Lead Auditor pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné k provádění auditů systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) prostřednictvím uplatňování všeobecně uznávaných zásad, postupů a metod auditu.

Tento vzdělávací kurz byl vytvořen tak, aby odrážel význam efektivního auditu. Posílí vaše znalosti a dovednosti pro plánování a provádění auditu systému řízení BOZP v souladu s pokyny pro auditování systémů řízení uvedenými v normě ISO 19011 a certifikačním procesem popsaným v normě ISO/IEC 17021-1.

Cvičení poskytovaná v rámci tohoto vzdělávacího kurzu jsou navržena tak, aby vám pomohla procvičit si nejdůležitější aspekty auditu BOZP MS: Požadavky normy ISO 45001, zásady auditu, nástroje a techniky používané k získání důkazů, vedení týmu auditorů, vedení rozhovorů s auditovanými osobami, přezkoumávání dokumentovaných informací, vypracování zpráv o neshodách a přípravu závěrečné zprávy z auditu.

Po úspěšném absolvování kurzu následuje zkouška. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o získání pověření „Lead Auditor certifikovaný podle normy ISO 45001“ od PECB. Certifikát IAS a mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 45001 Lead Auditor“ potvrzuje vaše odborné schopnosti a prokazuje vaši způsobilost k provádění auditu BOZP a PO založeného na normě ISO 45001.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Auditoři, kteří mají zájem provádět a vést certifikační audity BOZP a PO
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří mají zájem o prohloubení svých znalostí o procesu auditu BOZP a PO
 • Interní auditoři a osoby odpovědné za udržování shody s požadavky normy ISO 45001
 • Techničtí odborníci, kteří mají zájem o přípravu na audit OH&S MS
 • Odborní poradci v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do OH&S MS a ISO 45001

DEN 2 | Zásady auditu a příprava na audit a jeho zahájení

DEN 3 | Činnosti spojené s auditem na místě

DEN 4 | Uzavření auditu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška PECB Certified ISO 45001 Lead Auditor plně odpovídá požadavkům programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahrnuje následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepce systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • DOMÉNA 2 | Požadavky normy ISO 45001 na systém řízení BOZP – články 4 až 10
 • DOMÉNA 3 | Základní pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava na audit ISO 45001
 • DOMÉNA 5 | Provedení auditu ISO 45001
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISO 45001
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO 45001

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné použít referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. Cena prezenčního kurzu navíc zahrnuje tištěnou kopii školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z osvědčení uvedených v tabulce níže. Osvědčení obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením.

Další informace o certifikacích ISO 45001 a procesu certifikace PECB naleznete v Certification Rules and Policies

Certifikační schéma PECB ISO 45001 Auditor má následující požadavky:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 45001 Provisional AuditorPECB Certified ISO 45001 Lead Auditor Exam ŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 45001 AuditorPECB Certified ISO 45001 Lead Auditor Exam Dva roky: jeden rok praxe v oblasti řízení BOZPAuditní aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 45001 Lead AuditorPECB Certified ISO 45001 Lead Auditor ExamPět let: dva roky praxe v oblasti řízení BOZPAuditní aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 45001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 45001 Lead Auditor ExamDeset let: sedm let praxe v oblasti řízení BOZPAuditní aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny