PECB ISO/IEC 17025 – Management laboratoří

Co je ISO/IEC 17025?

ISO/IEC 17025 je mezinárodní norma pro zkušební a kalibrační laboratoře. Byla vytvořena s cílem nabídnout kvalitu a zlepšit procesy v laboratořích. Norma ISO/IEC 17025 má dva klíčové články: Požadavky na řízení, které souvisejí s výkonností a efektivitou systému managementu kvality uvnitř laboratoře, a technické požadavky, které se zaměřují na kompetence zaměstnanců, metodiku zkoušení, vybavení a výsledky zkoušek a kalibrací.

Proč je pro vás systém managementu laboratoří důležitý?

Získání certifikace podle normy ISO/IEC 17025 prokazuje váš závazek plnit požadavky této normy. Jako certifikovaný odborník umožníte laboratořím prokazovat, že pracují kompetentně a mohou vytvářet platné výsledky. Kromě toho budete moci zvýšit své pracovní příležitosti, protože mnoho velkých laboratorních společností ocení vaše komplexní znalosti jako odborníka v této oblasti. Mnoho organizací totiž začalo uzavírat smlouvy pouze s certifikovanými odborníky a laboratořemi, protože většina zákazníků dává přednost službám certifikovaných laboratoří, což vám následně umožní maximalizovat váš výdělečný potenciál.

Přínosy systému managementu laboratoří ISO/IEC 17025

Pokud se stanete odborníkem s certifikátem ISO 17025, budete moci:

  • Zlepšit své dobré jméno
  • Vytvořit nové obchodní kontakty
  • Získat konkurenční výhodu
  • Zvyšovat efektivitu laboratoře
  • Získat přístup k většímu počtu zakázek na testování a kalibraci
  • Nabídnout odbornost při zlepšování pracovních procesů
  • Nabídnout spolehlivější a efektivnější laboratorní testování a výsledky
  • Dosáhnout spolehlivosti pro zákazníky

Jak začít se školením ISO/IEC 17025?

Předpokládejme, že jste odhodláni přijmout výzvu k získání certifikace ISO/IEC 17025. V takovém případě vám naši odborníci zajistí kvalitní služby, při kterých budou splněny vaše potřeby, a vy se stanete součástí rodiny globální sítě PECB expertů.

Vyberte úroveň kurzu