PECB ISO/IEC 17025 Foundation

Proč byste se měli zúčastnit?

Kurz ISO/IEC 17025 Foundation Vám umožní seznámit se se základními prvky pro zavedení a řízení systému managementu laboratoří (LMS), jak je uvedeno v normě ISO/IEC 17025. Během tohoto vzdělávacího kurzu budete moci porozumět jednotlivým modulům systému LMS, včetně politiky LMS, postupů, měření výkonnosti, závazku vedení, interního auditu, přezkoumání vedením a neustálého zlepšování.

Po absolvování tohoto kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce a zažádat o získání pověření „PECB Certified ISO/IEC 17025 Foundation“. Certifikát PECB Foundation prokazuje, že jste pochopili základní metodiky, požadavky, rámec a manažerský přístup. 

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Osobám zapojeným do managementu zkušebních a kalibračních laboratoří
  • Osobám, které chtějí získat znalosti o hlavních procesech systémů managementu laboratoří
  • Osobám, které se zajímají o kariéru v oblasti managementu laboratoří

Předpoklady
Nejsou požadována žádná předchozí školení nebo jiné znalosti a zkušenosti.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do koncepce systémů managementu laboratoří (LMS) podle požadavků normy ISO/IEC 17025

DEN 2 | Požadavky na systémy managementu laboratoří a certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 200 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO/IEC 17025 Foundation“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní principy a pojmy systému managementu laboratoří (LMS)
  • DOMÉNA 2 | Systém managementu laboratoří (LMS)

Zkouška se skládá ze 40 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “closed book”, tzn. není možné používat žádné materiály. Zkouška trvá 1 hodinu a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Detailní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, poplatek za zkoušku a certifikaci PECB. Cena prezenčního kurzu navíc zahrnuje tištěnou kopii školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o vydání pověření uvedeného v tabulce níže.

Požadavky na certifikát ISO/IEC 17025 Foundation jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 2 dny
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 1 hodina
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 17025 FoundationPECB Certified ISO/IEC 17025 FoundationŽádnéŽádné

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny