PECB ISO/IEC 17025 – Riadenie laboratórií

Čo je norma ISO/IEC 17025?

ISO/IEC 17025 je medzinárodná norma pre skúšobné a kalibračné laboratóriá. Bola vytvorená s cieľom ponúknuť kvalitu a zlepšiť procesy v laboratóriách. Norma ISO/IEC 17025 má dva kľúčové články: požiadavky na riadenie, ktoré sa týkajú výkonu a účinnosti systému manažérstva kvality v laboratóriu, a technické požiadavky, ktoré sa zameriavajú na spôsobilosť pracovníkov, metodiku skúšania, vybavenie a výsledky skúšok a kalibrácií.

Prečo je pre vás systém manažérstva laboratória dôležitý?

Získanie certifikácie podľa normy ISO/IEC 17025 preukazuje váš záväzok plniť požiadavky tejto normy. Ako certifikovaný odborník umožňujete laboratóriám preukázať, že pracujú kompetentne a dokážu produkovať platné výsledky. Okrem toho budete môcť zvýšiť svoje možnosti zamestnania, pretože mnohé veľké laboratórne spoločnosti ocenia vaše komplexné znalosti ako odborníka v tejto oblasti. Mnohé organizácie totiž začali uzatvárať zmluvy len s certifikovanými odborníkmi a laboratóriami, pretože väčšina zákazníkov uprednostňuje služby certifikovaných laboratórií, čo vám zase umožní maximalizovať váš zárobkový potenciál.

Výhody systému manažérstva laboratórií podľa normy ISO/IEC 17025

Ak sa stanete odborníkom s certifikátom ISO 17025, budete môcť:

  • Zlepšiť svoju povesť
  • Vytvoriť nové obchodné kontakty
  • Získať konkurenčnú výhodu
  • Zvýšiť efektívnosť laboratória
  • Získať prístup k väčšiemu počtu zmlúv o testovaní a kalibrácii
  • Ponúknuť odborné znalosti v oblasti zlepšovania pracovných procesov
  • Ponúknuť spoľahlivejšie a efektívnejšie laboratórne testovanie a výsledky
  • Dosiahnuť spoľahlivosť pre zákazníkov

Ako začať so školením ISO/IEC 17025?

Predpokladajme, že ste odhodlaní prijať výzvu získať certifikát ISO/IEC 17025. V takom prípade vám naši odborníci poskytnú kvalitné služby, pri ktorých budú splnené vaše potreby a vy sa stanete súčasťou globálnej siete odborníkov PECB.

Vyberte úroveň kurzu