PECB ISO/IEC 17025 Lead Implementer

Kurz ISO/IEC 17025 Lead Implementer Vám umožní získať potrebné odborné znalosti na podporu laboratórií pri plnení požiadaviek normy zavedením systému riadenia kvality založeného na norme ISO/IEC 17025. Počas tohto školiaceho kurzu tiež získate dôkladné pochopenie osvedčených postupov LMS v skúšobných a kalibračných laboratóriách, aby ste mohli produkovať spoľahlivé výsledky meraní a otvoriť dvere k akreditácii a medzinárodnému uznaniu pre Vaše laboratórium.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov systému riadenia laboratórií sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Implementer“. Držiteľom certifikátu PECB Lead Implementer budete môcť preukázať, že máte praktické znalosti a odborné zručnosti na implementáciu normy ISO/IEC 17025 vo Vašom laboratóriu.

Komu je kurz určený

 • Osobám pracujúcim v skúšobných a kalibračných laboratóriách
 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí chcú riadiť implementáciu systému riadenia laboratórií.
 • Laborantom zodpovedným za dodržiavanie požiadaviek na akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií.
 • Osobám zodpovedným za podporu prevádzky skúšobného a kalibračného laboratória
 • Technickým expertom, ktorí sa chcú pripraviť na hodnotenie spôsobilosti skúšobných a kalibračných laboratórií

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Hlavnou podmienkou účasti na tomto kurze je všeobecná znalosť pojmov LMS a ISO/IEC 17025.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO/IEC 17025 a zahájenie LMS
Ciele a štruktúra kurzu • Normy a regulačné rámce • Systém riadenia laboratórií (LMS) • Základné pojmy testovania a kalibrácie • Začiatky implementácie LMS • Pochopenie organizácie a objasnenie cieľov – Analýza existujúceho systému

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie LMS
Vedúca úloha vedenia a záväzok • Rozsah QMS • Politiky QMS • Posúdenie rizík • Ciele kvality a plánovanie zmien

DEŇ 3 | Implementácia LMS
Návrh opatrení a vypracovanie konkrétnych politík a postupov • Komunikačný plán • Plán odbornej prípravy a zvyšovania povedomia • Riadenie zdrojov • Riadenie zákazníkov • Riadenie prevádzky 

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na akreditáciu
Monitoring, meranie, analýza a vyhodnotenie • Interný audit • Preskúmanie vedením • Ošetrenie nesúladov • Neustále zlepšovanie • Príprava na príprava na akreditáciu • Ukončenie školenia

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému riadenia laboratórií (LMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém riadenia laboratórií (LMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie LMS podľa normy ISO/IEC 17025
 • DOMÉNA 4 | Implementácia LMS podľa normy ISO/IEC 17025
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie efektívnosti, monitoringu a merania LMS podľa normy ISO/IEC 17025
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie LMS podľa normy ISO/IEC 17025
 • DOMÉNA 7 | Príprava na akreditáciu LMS

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr22


PECB ISO/IEC 17025 – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 17025 Provisional ImplementerPECB Certified ISO/IEC 17025 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 17025 ImplementerPECB Certified ISO/IEC 17025 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v riadení laboratóriíProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 17025 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v riadenií laboratóriíProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 17025 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 17025 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadenií laboratóriíProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?22. 4. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať