PECB ISO/IEC 38500 – IT Governance

Norma ISO/IEC 38500 obsahuje zásady, definice a model, které mají pomoci správním orgánům pochopit význam informačních technologií (IT). Tato norma má pomoci všem typům organizací při hodnocení, řízení a monitorování využívání informačních technologií (IT) bez ohledu na stupeň jejich využití. Skládá se z manažerských postupů a rozhodnutí souvisejících se současným a budoucím využíváním IT. Účelem této normy je podpořit účinné, efektivní a přijatelné využívání IT ve všech organizacích tím, že informuje a řídí řídicí orgány při řízení využívání IT a vytváří slovník řízení IT.

Proč je pro vás ISO/IEC 38500 důležitá?

Norma ISO/IEC 38500 pomáhá správním orgánům zajistit, aby využívání IT pozitivně přispívalo k výkonnosti organizace. Splněním požadavků normy ISO/IEC 38500 jsou proto organizace schopny monitorovat využívání IT, zajistit kontinuitu a udržitelnost podnikání, sladit IT s potřebami podniku a zajistit vhodnou implementaci a provoz IT aktiv.

Tato norma navíc pomůže získat potřebné odborné znalosti a vědomosti, které podpoří organizace při vytváření, zavádění a neustálém zlepšování rámce, který je v souladu se zásadami a modelem správného řízení IT stanovenými normou ISO/IEC 38500. Umožní vám také získat potřebné dovednosti pro řízení rizik, podporu využívání příležitostí vyplývajících z využívání IT a předcházení neadekvátnímu uplatňování zásad ISO/IEC 38500 a systémů IT.  V neposlední řadě norma pomáhá porozumět obchodní strategii a sladit ji s technologickou strategií a poradit společnosti v oblasti osvědčených postupů správy IT.

Přínosy ISO/IEC 38500

Získáním certifikátu ISO/IEC 38500 pokazujete, že jste schopni:

  • Řádně spravovat investice do IT
  • Zlepšit výkonnost organizace
  • Zlepšit řízení projektů
  • Zlepšit konkurenční postavení organizace
  • Minimalizovat rizika v oblasti IT
  • Zajistit vyšší úspěšnost projektů

Jak začít se školením ISO/IEC 38500?

Chcete zlepšit využívání IT a zajistit pozitivní přínos IT k výkonnosti organizace? Naši odborníci jsou zde, aby vám pomohli zajistit správnou správu IT ve vaší organizaci.

Vyberte úroveň kurzu