PECB ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager

Vzdělávací kurz PECB ISO/IEC 38500 Corporate Governance Manager Vám umožní získat komplexní znalosti základních zásad směrování a kontroly IT vycházející z normy ISO/IEC 38500. Během tohoto kurzu také získáte potřebné znalosti pro aplikování cyklu hodnocení-směřování-monitorování v modelu ISO/IEC 38500.

Komu je kurz určen

  • Manažerům nebo konzultantům, kteří jsou odpovědní za zajištění správného směrování a kontroly IT v organizaci
  • Osobám, které se snaží získat komplexní znalost o pojmech, procesech a principech IT Governance
  • Členům týmu IT Governance

Předpoklady
Základní znalost ISO/IEC 38500 a zevrubná znalost IT Governance.

Agenda kurzu

DEN 1 | Úvod do IT Governance a ISO/IEC 38500

Cíle a struktura kurzu Normy a předpisové rámce Směrování a kontrola IT (IT Governance) a ISO/IEC 38500 Model IT Governance Odpovědnosti Strategie Strategické sladění prostřednictvím kaskádování cílů Změny v obchodní strategii a překážky strategickému sladění

DEN 2 | Zásady pro účinné, efektivní a přijatelné využívání IT

Strategické řízen Akvizice Řízení investic do IT a optimalizace nákladů Výkonnost Řízení rizik jako nedílná součást výkonnosti Stanovení rámce a posouzení rizik Ošetření rizik, komunikace a monitorování rizik

DEN 3 | Výstupy, techniky měření výkonnosti a certifikační zkouška

Řízení zdrojů – úvod Řízení lidských zdrojů Metody plánování zdrojů IT Outsourcing Techniky měření výsledku a výkonnosti Shoda s předpisy Lidské chování Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 350 stran informací a praktických příkladů v podobě tištěné kopie i elektronicky prostřednictvím aplikace KATE.

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance Manager“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní principy a pojmy ISO/IEC 38500
  • DOMÉNA 2 | Model hodnocení – směřování – monitorování ISO/IEC 38500
  • DOMÉNA 3 | Sledování a přezkoumávání všech činností souvisejících s IT Governance

Zkouška se skládá ze 7 esejových otázek a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školící materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 2 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Certifikace

Informace o kurzu

Délka kurzu: 3 dny
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 2 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO/IEC 38500 Provisional IT Governance ManagerPECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance ManagerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance ManagerPECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance ManagerDva roky: jeden rok praxe v IT GovernanceProjektové aktivity: celkem 200 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny