PECB ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager

Vzdelávací kurz PECB ISO/IEC 38500 Corporate Governance Manager Vám umožní nadobudnúť komplexné znalosti základných zásad smerovania a kontroly IT vychádzajúce z normy ISO/IEC 38500. Počas tohto kurzu taktiež získate potrebné znalosti pre aplikovanie cyklu hodnotenie-smerovanie-monitorovanie v modeli ISO/IEC 38500.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie správneho smerovania a kontroly IT v organizácii
  • Osobám, ktoré sa snažia nadobudnúť komplexné znalosti o pojmoch, procesoch a princípoch IT Governance
  • Členom tímu IT Governance

Predpoklady
Základná znalosť ISO 38500 a dôkladná znalosť IT Governance.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do IT Governance a ISO/IEC 38500

Ciele a štruktúra kurzu Normy a predpisové rámce Smerovanie a kontrola IT (IT Governance) a ISO/IEC 38500 Model IT Governance Zodpovednosti Stratégia Strategické zladenie prostredníctvom kaskádovánia cieľov Zmeny v obchodnej stratégii a prekážky strategickému zladeniu

DEŇ 2 | Zásady pre účinné, efektívne a prijateľné využívanie IT

Strategické riadenie Akvizícia Riadenie investícií do IT a optimalizácia nákladov Výkonnosť Riadenie rizík ako neoddeliteľná súčasť výkonnosti Stanovenie rámca a posúdenie rizík Ošetrenie rizík, komunikácia a monitoring rizík

DEŇ 3 | Výstupy, techniky merania výkonnosti a certifikačná skúška

Riadenie zdrojov – úvod Riadenie ľudských zdrojov Metódy plánovanie zdrojov IT Outsourcing Techniky merania výsledku a výkonnosti Súlad s predpismi Ľudské správanie Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 300 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy ISO/IEC 38500
  • DOMÉNA 2 | Model hodnotenia – smerovanie – monitoring ISO/IEC 38500
  • DOMÉNA 3 | Riadenie IT Governance

Skúška sa skladá zo 7 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 2 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 3 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  2 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 14

Prezenčné
PECB ISO/IEC 38500  – IT Corporate Governance Manager

CS/EN, Praha
29990 CZK (1200 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 38500 Provisional IT Governance ManagerPECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance ManagerPECB Certified ISO/IEC 38500 IT Governance ManagerDva roky: jeden rok praxe v IT GovernanceProjektové aktivity: celkom 200 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/EN ? 14. 8. 2024 Praha 29990 CZK 1200 EUR ? Dopytovať