PECB ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

Kurz PECB ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager Vám umožní nadobudnúť odborné znalosti pre úspešné hodnotenie, smerovanie a monitorovanie modelu IT Governance podľa normy ISO/IEC 38500. Počas tohto kurzu získate taktiež komplexné znalosti o osvedčených postupoch a základných princípoch IT Governance a schopnosť ich efektívne aplikovať v organizácii tak, aby bolo zaistené riadne smerovanie a kontrola IT.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie IT Governance v rámci organizácie a za efektívne riadenie rizík
 • Odborným poradcom, ktorí sa snažia nadobudnúť komplexné znalosti o kľúčových pojmoch a zásadách IT Governance
 • Technickým expertom usilujúcim o formalizáciu, zmenu a / alebo rozšírenie cieľov organizácie v oblasti IT
 • Členom skupín pre monitoring zdrojov v organizácii
 • Členom tímu IT Governance a / alebo bezpečnosti informácií

Predpoklady
Základná znalosť ISO/IEC 38500 a dôkladná znalosť IT Governance.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do princípov a rámca IT Governance a ISO/IEC 38500

Ciele a štruktúra kurzu Normy a predpisové rámce • Základy IT Governance Vzťah medzi smerovaním a kontrolou IT (IT Governance) a riadením IT (IT Management) Identifikácia a zapojenie zúčastnených strán Vedúca úloha a zodpovednosť

DEŇ 2 | IT Governance princípy, povinnosti, zodpovednosti a riadenie rizík

Zásady IT Governance Úlohy a zodpovednosti Riadenie rizík v oblasti IT

DEŇ 3 | Hodnotenie a smerovanie IT Governance

Hodnotenie IT Governance Smerovanie IT Governance – časť 1 Smerovanie IT Governance – časť 2

DEŇ 4 | Monitoring, preskúmavanie a neustále zlepšovanie IT Governance

Monitoring IT Governance Interný audit Hodnotiace kritériá princípov IT Governance Preskúmanie vedením a riadiacim orgánom  Neustále zlepšovanie

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy IT Governance
 • DOMÉNA 2 | Hodnotenie IT Governance organizácie
 • DOMÉNA 3 | Smerovanie IT Governance organizácie
 • DOMÉNA 4 | Monitoring IT Governance organizácie
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie potrieb a aplikovateľnosť hlavných princípov ISO/IEC 38500
 • DOMÉNA 6 | Monitoring a kontrola všetkých činností súvisiacich s IT Governance

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr22

Prezenčné
PECB ISO/IEC 38500 – Lead IT Corporate Governance Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 38500 Provisional IT Corporate Governance ManagerPECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance ManagerPECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance ManagerDva roky: jeden rok praxe v IT GovernanceProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified
PECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager
PECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance ManagerPäť rokov: dva roky praxe v IT GovernanceProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 38500 Senior IT Corporate Governance ManagerPECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance ManagerDesať rokov: sedem rokov praxe v IT GovernanceProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/EN?22. 4. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať