KRUCEK>Novinky

Novinky

4. 12. 2022

Nové kurzy na téma systém managementu bezpečnosti (SMS) dle ISO 28000

Rozšířili jsme nabídku kurzů PECB o problematiku managementu bezpečnosti, včetně bezpečnosti v dodavatelském řetězci na základě normy ISO 28000.  ISO 28000 je mezinárodní norma, která specifikuje aspekty, které mají organizaci pomoci vyhodnotit bezpečnostní hrozby v dodavatelském řetězci a řídit je. Management bezpečnosti souvisí také s dalšími aspekty bezpečnosti organizace.  Díky normě ISO 28000 mohou organizace zjistit, zda jsou zavedena vhodná…

Více
26. 10. 2022

Normy ISO/IEC 27001:2022 a ISO/IEC 27005:2022 jsou zveřejněny

 • ISMS
 • ISO 27001
 • ISO 27005
 • ISRM

S potěšením Vám oznamujeme že dne 25. 10. 2022 byly zveřejněny aktualizované normy ISO/IEC 27001:2022 a ISO/IEC 27005:2022. Vzdělávací kurzy Společnost PECB vydá nové vzdělávací kurzy PECB ISO/IEC 27001 Lead Implementer a ISO/IEC 27001 Lead Auditor a nový vzdělávací kurz Transition v angličtině dne 11. 11. 2022. Společnost KRUCEK provede překlad těchto kurzů do češtiny tak, aby byly dostupné…

Více
18. 10. 2022

Kurz ISO 21502 Lead Project Manager je nyní dostupný!

 • ISO 21502
 • Project Management

S potěšením jsme zařadili do nabídky aktualizovaný kurz PECB ISO 21502 Lead Project Manager. Norma ISO 21502 nahradila předchozí normu ISO 21500:2012. Poměrně rozsáhlé změny, které posunuli normu ISO 21502 na zcela novou úroveň, zahrnují: koncept projektového řízení byl rozšířen tak, aby zahrnoval činnosti sponzorské organizace související s dohledem a řízením projektu, byly doplněny informace o tom, jak…

Více
2. 10. 2022

Kurz PECB ISO 31000 Risk Manager je nově dostupný v češtině

 • ERM
 • ISO 31000
 • PECB
 • Risk

Rizika jsou přítomna v každém aspektu našeho života, od všedních každodenních činností až po složitá podniková rozhodnutí. Nejvýznamnějším rámcem pro management rizik je mezinárodní norma ISO 31000, která definuje zásady, osvědčené postupy a pokyny pro management rizik, jimž organizace čelí. Vzhledem k významnosti tématu a zájmu klientů jsme přistoupili k lokalizaci vzdělávacího kurzu PECB ISO 31000 Risk Manager.  Tento kurz…

Více
1. 8. 2022

Přechod certifikace ISO 21500:2012 na ISO 21502:2022

 • ISO 21502
 • Project Management

Po vydání normy ISO 21502:2020 Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu projektu a normy ISO 21500:2021 Management projektů, programů a portfolií – Kontext a koncepce byly zrušeny pokyny ISO 21500:2012. V souladu s touto změnou zveřejnila společnost PECB vzdělávací kurz ISO 21502 Lead Project Manager. V této souvislosti bude k 31. 1. 2023 ukončena platnost certifikací PECB ISO 21500 Lead…

Více