PECB ISO 22000 Lead Auditor

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Stále rastúca popularita bezpečnosti potravín ako jedného z kľúčových aspektov potravinárskeho priemyslu zvýšila požiadavky na organizácie, aby získali certifikát ISO 22000. Takáto certifikácia preukazuje záväzok organizácie k dobrým životným podmienkam spotrebiteľov a zabezpečuje udržateľnosť na trhu. Poverenie Lead Auditora PECB je formálnym a nezávislým uznaním vašej osobnej spôsobilosti. Dokazuje, že ste kvalifikovaní na vykonávanie auditov systému manažmentu bezpečnosti potravín (FSMS) pre certifikačný orgán.

Tento kurz odbornej prípravy bol navrhnutý tak, aby odrážal význam účinného auditu. Rozšíri vaše vedomosti a zručnosti pri plánovaní a vykonávaní auditu FSMS v súlade s usmerneniami na auditovanie systémov riadenia v norme ISO 19011 a certifikačným procesom v norme ISO/IEC 17021-1.

Prostredníctvom praktických cvičení, interaktívnych sedení a diskusií získate vedomosti o FSMS a technikách auditu. Budete tiež schopní vykonať audit FSMS s použitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu a budete schopní riadiť audítorský tím.

Po absolvovaní kurzu môžete absolvovať skúšku. Ak ju úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 22000 Lead Auditor“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO 22000 Lead Auditor“ potvrdzuje vaše odborné zručnosti a spôsobilosť vykonávať audit organizácií na základe požiadaviek normy ISO 22000 a osvedčených audítorských postupov.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Audítori, ktorí majú záujem vykonávať a viesť audity systému riadenia bezpečnosti potravín
 • manažéri alebo konzultanti, ktorí majú záujem zvládnuť proces auditu systému riadenia bezpečnosti potravín
 • Osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek FSMS v organizácii
 • Technickí experti, ktorí sa chcú pripraviť na audit systému riadenia bezpečnosti potravín
 • Odborní poradcovia v oblasti riadenia bezpečnosti potravín

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému riadenia bezpečnosti potravín (FSMS) a ISO 22000

DEŇ 2 | Zásady auditu a príprava na audit a jeho začatie

DEŇ 3 | Audity na mieste

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška PECB Certified ISO 22000 Lead Auditor je v súlade s požiadavkami programu PECB Examination and Certification Program (ECP):

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému riadenia bezpečnosti potravín
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti potravín (FSMS)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava na audit ISO 22000
 • DOMÉNA 5 | Audit ISO 22000
 • DOMÉNA 6 | Záver auditu ISO 22000
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ISO 22000

Skúška pozostáva z 12 esejistických otázok a je otvorená, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z oprávnení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s daným poverením dostanete osvedčenie.

Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO 22000 a certifikačnom procese PECB nájdete na stránke Certifikačné pravidlá a zásady.

Certifikačný systém PECB ISO 22000 Auditor má tieto požiadavky:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 22000 Provisional AuditorPECB Certified ISO 22000 Lead Auditor Exam or equivalentŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 22000 AuditorPECB Certified ISO 22000 Lead Auditor Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti riadenia bezpečnosti potravínAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 22000 Lead AuditorPECB Certified ISO 22000 Lead Auditor Exam or equivalentPäť rokov: dva roky praxe v oblasti riadenia bezpečnosti potravínAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 22000 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 22000 Lead Auditor Exam or equivalentDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti riadenia bezpečnosti potravínAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny