PECB ISO 22000 Lead Implementer

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Éra globalizácie priniesla nové výzvy pre všetky odvetvia a potravinársky priemysel nie je výnimkou. Pôvod a bezpečnosť potravinárskych výrobkov je na súčasnom trhu hlavným problémom. Je čoraz ťažšie mať správne znalosti o výrobných procesoch a pôvode potravinárskych výrobkov. Medzinárodne uznávané opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín už nie sú výsadou, ale stali sa základnou požiadavkou pre všetky organizácie, ktoré sa podieľajú na výrobe alebo poskytovaní potravín.

Zavedenie systému manažmentu bezpečnosti potravín (FSMS) je strategickým rozhodnutím na zabezpečenie bezpečnosti potravín dodávaných spotrebiteľom. Cieľom tohto vzdelávacího kurzu, ktoré pripravila organizácia PECB, je pomôcť účastníkom získať vedomosti a zručnosti potrebné na podporu ich organizácie pri zavádzaní, implementácii, riadení a udržiavaní systému FSMS založeného na norme ISO 22000 a ďalších osvedčených postupoch. Implementátori zohrávajú kľúčovú úlohu v schopnosti organizácie úspešne implementovať a udržiavať systém FSMS.

Vzdelávací kurz vám umožní pomôcť organizáciám zaviesť procesy potrebné na udržanie kvality a bezpečnosti ich výrobkov a služieb pri dodržaní všetkých právnych, regulačných a iných požiadaviek. Na tomto kurzu sa naučíte, ako zaviesť kontrolné mechanizmy, ktoré aktívne zabraňujú nedodržiavaniu predpisov a prispievajú ku kultúre bezpečnosti, integrity, transparentnosti a otvorenosti.

Po kurze nasleduje certifikačná skúška. Ak ju úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 22000 Lead Implementer“. Certifikát „PECB ISO 22000 Lead Implementer“ je medzinárodne uznávaný. Potvrdzuje vaše odborné zručnosti a spôsobilosť zavádzať FSMS vo vašej organizácii na základe požiadaviek normy ISO 22000.

Prečo sa zúčastniť?

 • Manažéri alebo konzultanti zapojení do riadenia bezpečnosti potravín
 • Odborní poradcovia, ktorí majú záujem zvládnuť proces zavádzania systému riadenia bezpečnosti potravín
 • Osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek FSMS v organizácii
 • Členovia tímu FSMS

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO 22000 a implementácia FSMS

DEŇ 2 | Plán implementácie systému riadenia bezpečnosti potravín

DEŇ 3 | Zavedenie systému riadenia bezpečnosti potravín

DEŇ 4 | Hodnotenie výkonnosti, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška PECB Certified ISO 22000 Lead Implementer plne spĺňa požiadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP):

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému riadenia bezpečnosti potravín
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti potravín
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie FSMS na základe normy ISO 22000
 • DOMÉNA 4 | Implementácia FSMS na základe normy ISO 22000
 • DOMÉNA 5 | Monitorovanie a meranie FSMS na základe normy ISO 22000
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie FSMS na základe normy ISO 22000
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit FSMS

Skúška pozostáva z 12 esejistických otázok a je otvorená, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z oprávnení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie dostanete certifikát. Viac informácií o certifikátoch ISO 22000 a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Certifikačný systém PECB ISO 22000 Implementer má tieto požiadavky:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 22000 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 22000 Lead Implementer Exam or equivalentŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 22000 ImplementerPECB Certified ISO 22000 Lead Implementer Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti riadenia bezpečnosti potravínProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 22000 Lead ImplementerPECB Certified ISO 22000 Lead Implementer Exam or equivalentPäť rokov: dva roky praxe v oblasti riadenia bezpečnosti potravínProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 22000 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 22000 Lead Implementer Exam or equivalentDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti riadenia bezpečnosti potravínProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny