KRUCEK>Novinky>Všeobecné odporúčania kontinuity podnikania vo vzťahu ku koronavírusu SARS-CoV-2

Všeobecné odporúčania kontinuity podnikania vo vzťahu ku koronavírusu SARS-CoV-2

S ohledem na hrozbu koronavirů je kriticky důležité, abyste byli připraveni na různé neočekávané scénáře. Zde je několik doporučení k zajištění kontinuity vašich podnikatelských činností.

 • Komunikujte všem zaměstnancům informace o kritických rizicích a událostech. Cílem je zvýšit povědomí o viru a nemoci a zabránit dezinformacím.
 • Přezkoumejte zavedené procesy a identifikujte všechny provozní oblasti a lokality (zejména ty, které jsou více zranitelné a vystavené vyššímu riziku).
 • Určete osobu(y), která bude dohlížet na související opatření kontinuity podnikání.
 • Identifikujte kritické činnosti a činnosti, které mohou být přerušeny nebo omezeny na minimální provozní úroveň.
 • Omezte činnosti, které vyžadují přímý kontakt mezi zaměstnanci.
 • Dle možností a potřeby zajistěte osobní ochranné prostředky pro všechny zaměstnance.
 • Vypracujte plán komunikace pro informování zaměstnanců v oblasti kontroly infekcí, osobní hygieny a používání ochranných prostředků, bezpečnosti potravin, mytí rukou a osobního odstupu.
 • Zkontrolujte lokality, která byste případně mohli v rámci zajištění kontinuity svých činností využít (zvažte možnosti přesunu činností, přesuny mezi kancelářemi apod.).
 • Využijte strategii pro práci na dálku (zajistěte k tomu vhodné vybavení).
 • Identifikujte své klíčové dodavatele a zvažte rizika v dodavatelském řetězci.
 • Monitorujte aktuální vývoj související s koronavirem, průběžně informujte zaměstnance a další zúčastněné strany, provádějte příslušné kroky.
 • Chraňte pracovní pohodu zaměstnanců a podporujte je.
 • Průběžně posuzujte účinnost opatření a dle potřeby je přizpůsobte aktuální situaci.
 • Minimalizujte sociální a ekonomický dopad prostřednictvím multisektorových partnerství.
 • Implementujte komplexní strategii komunikace rizik a pravidelně informuje zaměstnance o vývoji ohniska, preventivních a ochranných opatřeních zaměstnanců a opatřeních přijatých k omezení rizik.
 • Identifikujte hlavními aktéry, shromážděte jejich kontaktní údaje a navažte s nimi partnerství (organizace, zdravotničtí pracovníci, komunity).
 • Aktivně sledujte, detekujte, izolujte a řešte jakýkoliv případ nakažení, braňte dalšímu šíření COVID-19.

Doporučení k zajištění kontinuity podnikání v souvislosti s SARS-CoV-2 (PDF) 

Hlavní zdroje: WHOPECB.

Máte záujem?


  Spracovanie osobných údajov