KRUCEK>Webinare>Úvod do obnovy po havárii (DR)

Úvod do obnovy po havárii (DR)

Obnova po havárii zahŕňa politiky a postupy zamerané na ochranu organizácie pred narušením jej IT infraštruktúry spôsobeným ľudskými alebo prírodnými faktormi. Zohráva dôležitú úlohu pri prevencii straty údajov, finančných dôsledkov, straty dôveryhodnosti a straty dobrého mena organizácie. Plán obnovy po havárii obsahuje opatrenia, ktoré by mala organizácia prijať na rýchle obnovenie svojich IT systémov.

Na tomto úvodnom seminári sa oboznámite so základnými pojmami a princípmi v oblasti obnovy po havárii.

Základné údaje

Téma | Úvod do obnovy po havárii (DR)
Typ seminára | on-line webinár
Dátum a čas | 24. november 2022, od 14:30 do 16:00
Cena | zadarmo

Kto by sa mal zúčastniť

Webinár je určený pre ľudí, ktorí sa zaoberajú riadením služieb IT, kontinuitou služieb IT alebo bezpečnosťou informácií, a pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť s obnovou po havárii.  

Agenda

  • Normy a normatívny rámec pre riadenie kontinuity činností a analýzu BIA
  • Základné pojmy analýzy vplyvu na podnikanie
  • Stanovovanie priorít produktov a služieb, činností a zdrojov v súlade s cieľmi kontinuity činností

Ako sa prihlásiť

  • Zaregistrujte sa pomocou nižšie umiestneného tlačidla a nadväzujúceho formulára.
  • Následne od nás obdržíte potvrdenie registrácie a ďalšie informácie, vrátane ID webinára a odkazu pre pripojenie. Informácie o webinári si budete môcť ľahko uložiť do vášho kalendára.

Ako sa pripojiť

K webináru sa pripojíte kliknutím na odkaz, ktorý nájdete v potvrdzovacom e-maile, prípadne vo svojom kalendári. Používame platformu Zoom. Pripojiť sa môžete nasledujúcimi spôsobmi:

  • prostredníctvom klienta Zoom: prvou možnosťou je pripojenie k webináru cez aplikáciu Zoom, ktorá je dostupná pre počítače s operačným systémom Windows alebo Mac OS a pre mobilné zariadenia s operačnými systémami Android alebo iOS. Pre pripojenie k webináru povoľte otvorenie alebo stiahnutie a inštaláciu klienta Zoom;
  • prostredníctvom webového prehliadača: druhou možnosťou je pripojenie k webináru cez webový prehliadač (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). Odmietnite stiahnutie / spustenie klienta Zoom a kliknite na odkaz „join from your browser” v spodnej časti okna prehliadača.
Webinár už prebehol