Správa používání systémů AI

Aplikace Risk Cloud pro správa používání systémů AI umožňuje dokumentovat a vyhodnocovat modely a případy použití umělé inteligence na jedné centralizované platformě.

Jak tato aplikace funguje 

Zavádí škálovatelný proces posuzování a schvalování technologií AI při zajištění souladu se zásadami AI a požadavky na dodržování předpisů. Účelově vytvořená aplikace pro správu případů použití AI umožňuje zaměstnancům napříč podnikem podávat žádosti o případy použití AI a standardizuje proces schvalování pro všechny zúčastněné strany. 

Řídí implementaci modelů AI, vyhodnocuje integritu dat a identifikuje potenciální rizika pomocí hotových pracovních postupů přezkumu a atestace. Aplikace pro správu případů použití AI umožňuje snadno vytvořit úložiště každého modelu AI a souvisejících rizik, kontrol, zásad a stavu schválení pro hlubší přehled o rizicích podnikových modelů AI. 

Z jednoho místa můžete sledovat stav probíhajících posouzení modelů AI a vizualizovat živé systémy AI v celé organizaci. Risk Cloud vám pomůže zachytit a reportovat důležité informace, jako jsou údaje o zabezpečení, ochraně soukromí a výkonu, a také stav schválení a potenciální následné dopady každé implementace AI v rámci organizace.

Proč to potřebujete 

Aplikace Risk Cloud pro správa používání systémů AI se bezproblémově integruje s vašimi programy pro řízení kybernetických rizik, dodržování předpisů, rizik třetích stranzásad a umožňuje začlenit správu a osvědčené postupy pro používání umělé inteligence do každé obchodní iniciativy. Celostně spravujte podniková rizika AI a:

  • Centralizujte a automatizujte procesy posuzování a schvalování využití systémů AI.
  • Dokumentujte a identifikuje modely AI a potenciální rizika.
  • Propojujte systémy a modely AI s jakýmikoli souvisejícími riziky, opatřeními, třetími stranami a politikami v rámci skupiny aplikací AI governance.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí