PECB EBIOS  – Metoda pro posouzení rizik

Co je EBIOS?

Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité (EBIOS) byl vyvinut French Central Information Systems Security Division. Cílem tohoto nástroje pro posuzování rizik je posoudit a ošetřit rizika spojená s IS, což by mělo ve výsledku napomoci při manažerském rozhodování a vést zúčastněné strany k nalezení společného souboru diskusí.

Proč je pro vás metoda EBIOS významná?

Metoda EBIOS vám poskytne dostatečné znalosti o tom, jak úspěšně identifikovat a posuzovat rizika ve vaší organizaci. EBIOS hraje klíčovou roli, pokud jde o ochranu organizace a jejích cenných aktiv. Tato metoda vám poskytne zásadní pokyny, jak správně zaměřit pozornost na rizika, která jsou více nebezpečná a která mohou mít pro naši organizaci obrovské finanční a reputační následky.

Přínosy metody EBIOS

Certifikace podle metody posuzování rizik EBIOS vám pomůže:

  • Osvojit si koncepty, metody a postupy umožňující efektivní management rizik na základě normy ISO 27005
  • Zavést do praxe požadavky normy ISO 27001 na management rizik informační bezpečnosti
  • Rozvinout dovednosti potřebné k provádění posouzení rizik pomocí technik EBIOS
  • Získat schopnost efektivně vést organizace k osvědčeným postupům v oblasti managementu rizik informační bezpečnosti
  • Získat schopnost efektivně implementovat a řídit kontinuální proces managementu rizik informační bezpečnosti

Jak začít se školením o metodě posuzování rizik EBIOS?

Cílem a výsledkem tohoto školení je pomoci vám při posuzování rizik pomocí metody EBIOS. Prostřednictvím tohoto kurzu vás lektoři společnosti KRUCEK nasměrují k tomu, abyste své organizaci pomohli lépe využívat metodu posuzování rizik a chránit její cenná aktiva.

Vyberte úroveň kurzu