PECB Interný audit MS Internal Auditor

Prečo by ste sa mali zúčastniť tohto kurzu?

Vzdelávací kurz Certified MS Internal Auditor (CMSIA) je navrhnuté tak, aby poskytlo vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie a manažment interných auditov v súlade so smernicami ISO 19011 a ďalšími osvedčenými postupmi. V tomto komplexnom kurze sa naučíte základné pojmy a zásady interného auditu, kompetencie vyžadované od interných audítorov a ako efektívne pripravovať, vykonávať a monitorovať interné audity.

Toto školenie vám umožní zaviesť a neustále zlepšovať program interného auditu vo vašej organizácii s cieľom zabezpečiť súlad a efektívnosť.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Interní audítori
  • Osoby vykonávajúce úlohy a zodpovednosti súvisiace so systémom manažmentu
  • Osoby zapojené do auditu a udržiavania systému manažmentu
  • Osoby, ktoré sa chcú stať internými audítormi alebo konzultantmi interného auditu
  • Osoby zodpovedné za zabezpečenie súladu s normami systému manažmentu

Program kurzu

DEŇ 1 | ISO 19011, zásady interného auditu a kompetencie interných audítorov

DEŇ 2 | Zavedenie programu interného auditu a príprava interných auditov

DEŇ 3 | Vykonávanie a ukončovanie interných auditov a vykonávanie následných činností

DEŇ 4 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 300 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB Certified MS Internal Auditor“ plne spĺňa požiadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP):

  • DOMÉNA 1 | Základné pojmy a zásady vnútorného auditu
  • DOMÉNA 2 | Riadenie programu vnútorného auditu a príprava vnútorného auditu
  • DOMÉNA 3 | Plánovanie, vykonávanie a ukončenie vnútorného auditu

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v Zozname skúšok PECB a v Pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z oprávnení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie dostanete certifikát.

Viac informácií nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie PECB.

Požiadavky na certifikáciu PECB Certified MS Internal Auditor sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 4 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

máj 20

On-line
PECB Interný audit MS  – Internal Auditor

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
máj 20

Prezenčné
PECB Interný audit MS  – Internal Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
jún 17

Prezenčné
PECB Interný audit MS  – Internal Auditor

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified MS Provisional Internal AuditorCertified MS Internal Auditor (CMSIA) examŽiadneŽiadne
PECB Certified MS Internal AuditorCertified MS Internal Auditor (CMSIA) examDva roky odbornej praxe; najmenej jeden rok v oblasti zavádzania, prevádzky a/alebo auditu systémov manažmentuNajmenej 200 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 20. 5. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 20. 5. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 17. 6. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Dopytovať