PECB EBIOS Risk Manager

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Kurz EBIOS Risk Manager Vám umožní získať potrebné vedomosti a rozvinúť kompetencie potrebné na zvládnutie koncepcií a zložiek riadenia rizík založených na metóde EBIOS.

Na základe praktických cvičení a prípadových štúdií budete mať možnosť získať potrebné zručnosti na optimálne posúdenie rizík informačnej bezpečnosti a spoznať celý jej životný cyklus. Tento kurz dokonale zapadá do rámca procesu implementácie normy ISO/IEC 27001.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov hodnotenia rizík metódou EBIOS môžete absolvovať skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certificate EBIOS Risk Manager“. Získaním certifikátu manažéra rizík PECB môžete preukázať, že máte praktické znalosti a odborné zručnosti na podporu svojej organizácie pri vykonávaní hodnotenia rizík na základe metódy EBIOS.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Osoby, ktoré sa chcú naučiť a pochopiť základné koncepty manažmentu rizík
  • Osoby zapojené do činností posudzovania rizík pomocou metódy EBIOS
  • Manažéri, ktorí chcú pochopiť techniky posudzovania rizík na základe metódy EBIOS
  • Manažéri, ktorí sa chcú naučiť techniky analýzy a komunikácie výsledkov posúdenia rizík na základe metódy EBIOS

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základné znalosti v oblasti manažmentu rizík.

Program kurzu

DEŇ 1 | Ciele a štruktúra školenia • Úvod do metódy EBIOS RM • Workshop 1: rozsah a bezpečnostná základňa • Workshop 2: pôvod rizík

DEŇ 2 | Workshop 3: strategické scenáre • Workshop 4: operačné scenáre • Workshop 5: ošetrenie rizík • Záver kurzu

DEŇ 3 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB EBIOS Risk Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie procesu manažmentu rizík informačnej bezpečnosti na základe metódy EBIOS
  • DOMÉNA 2 | Rámec manažmentu rizík informačnej bezpečnosti založený na EBIOS
  • DOMÉNA 3 | Posúdenie rizík informačnej bezpečnosti pomocou metódy EBIOS

Skúška sa skladá zo 7 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 2 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jednu z nižšie uvedených certifikácií. Certifikát dostanete po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením. Viac informácií o certifikácii a certifikačnom procese PECB nájdete na PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáty EBIOS Risk Manager sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 3 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 7

On-line
PECB EBIOS  – Risk Manager

CS/EN, On-line
23990 CZK (960 EUR)
aug 13

On-line
PECB EBIOS  – Risk Manager

EN/EN, On-line
960 EUR (23990 CZK)
sep 4

Prezenčné
PECB EBIOS  – Risk Manager

CS/EN, Bratislava
1200 EUR (29990 CZK)

Informačné listy

  1. Soubor PECB EBIOS RM
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified EBIOS Provisional Risk ManagerPECB Certified EBIOS Risk ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified EBIOS Risk ManagerPECB Certified EBIOS Risk ManagerDva roky: jeden rok praxe v managementu rizíkProjektové aktivity: celkom 200 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 7. 8. 2024 On-line 23990 CZK 960 EUR ? Dopytovať
On-line EN/EN ? 13. 8. 2024 On-line 960 EUR 23990 CZK ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 4. 9. 2024 Bratislava 1200 EUR 29990 CZK ? Dopytovať