PECB Smernica NIS 2 Foundation

Vzdelávací kurz NIS 2 Foundation opisuje základné znalosti potrebné na pochopenie požiadaviek smernice NIS 2 týkajúcich sa opatrení kybernetickej bezpečnosti. Poskytuje základné koncepty potrebné na podporu organizácií v počiatočných fázach plánovania, implementácie a riadenia programov kybernetickej bezpečnosti.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz NIS 2 Directive Foundation poskytuje úvod do smernice NIS 2 s cieľom pomôcť organizáciám zlepšiť ich kybernetickú bezpečnosť tvárou v tvár neustále sa objavujúcim kybernetickým hrozbám. Tento právny predpis zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní kybernetickej bezpečnosti v odvetviach kritickej infraštruktúry, ako sú energetika, doprava, zdravotníctvo a digitálne služby. Kurz PECB NIS 2 Foundation zahŕňa základné pojmy súvisiace s požiadavkami smernice. Poskytuje informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť osvedčené postupy ochrany kritickej infraštruktúry pred kybernetickými hrozbami.

Po absolvovaní vzdelávacího kurzu môžete absolvovať skúšku a v prípade jej úspešného absolvovania môžete požiadať o získanie certifikátu PECB Certificate Holder in NIS 2 Directive Foundation.

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Odborníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorí chcú získať základné znalosti o požiadavkách smernice NIS 2 a naučiť sa praktické stratégie na implementáciu spoľahlivých opatrení kybernetickej bezpečnosti
  • Manažéri a odborníci v oblasti IT, ktorí chcú získať základné znalosti o zavádzaní bezpečných systémov a zvyšovaní odolnosti kritických systémov
  • Vládni a regulační úradníci zodpovední za presadzovanie smernice NIS 2

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do základných pojmov a definícií smernice NIS 2

DEŇ 2 | Požiadavky smernice NIS 2 na implementáciu programu kybernetickej bezpečnosti

Školiace materiály

Účastník dostane školiaci materiál obsahujúci viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB NIS 2 Directive Foundation“ spĺňa požiadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné pojmy a definície smernice NIS 2
  • DOMÉNA 2 | Požiadavky smernice NIS 2

Skúška pozostáva zo 40 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je vo forme uzavretej knihy, t. j. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v Zozname skúšok PECB a v Pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, poplatok za skúšku a certifikát PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o nižšie uvedenú certifikáciu. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostanete certifikát. Viac informácií o certifikácii podľa smernice NIS 2 Foundation a o procese certifikácie PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Požiadavky na certifikát NIS 2 Directive Foundation sú tieto:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 29

On-line
PECB Smernica NIS 2  – Foundation

CS/EN, On-line
13990 CZK (560 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in NIS 2 Directive FoundationNIS 2 Directive FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 29. 8. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Dopytovať