PECB Disaster Recovery Manager

Kurz PECB Disaster Recovery Manager Vám umožní nadobudnúť potrebné znalosti pre podporu organizácie pri implementácii, udržiavaní a riadení plánu obnovy po havárii (DR). Počas tohto školenia tiež získate dôkladnú znalosť osvedčených postupov v odbore.

Komu je kurz určený

  • Odborníkom, ktorí sa usilujú o komplexné znalosti osvedčených postupov pre obnovu po havárii (DR)
  • Jednotlivcom zodpovedným za implementáciu a priebežné riadenie Disaster Recovery v organizácii
  • Členom tímu pre obnovu po havárii (DR)

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základné porozumenie službám pre obnovu po havárii a dôkladná znalosť zásad riadenia.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do Disaster Recovery a zahájenie plánu DR

Kontinuita podnikania a obnovy po katastrofe • Zahájenie plánu obnovy po havárii • Plánovanie obnovy po katastrofe • Posúdenie rizík • Analýza vplyvov na podnikanie • Ochranné a zmierňujúce opatrenia

DEŇ 2 | Stratégia zmierňovania rizika a plánovanie Disaster Recovery

Vývoj stratégie zmierňovania rizík • Aspekty zálohovania a obnovy • Vypracovanie plánu obnovy po havárii • Plán obnovy IT • Zariadenie na obnovu

DEŇ 3 | Zotavenie po havárii outsourcovaných služieb, reakcie a aktivácia, tréning a testovanie, certifikačná skúška

Outsourcované služby • Odozva a aktivácia • Školenia a vzdelávanie • Testovanie • Meranie výkonu • Neustále zlepšovanie • Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 300 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified Disaster Recovery Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy Disaster Recovery
  • DOMÉNA 2 | Plánovanie obnovy po havárii založené na osvedčených postupoch
  • DOMÉNA 3 | Zariadenia pre obnovu a externé služby
  • DOMÉNA 4 | Testovanie a údržba plánov obnovy po havárii

Skúška trvá 2 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 3 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 2 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr23


PECB Disaster Recovery – Manager

CS/EN, Praha
29990 CZK(1200 EUR)

Informačné listy

  1. SouborPECB DR M
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified Provisional Disaster Recovery ManagerPECB Certified Disaster Recovery ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified Disaster Recovery ManagerPECB Certified Disaster Recovery ManagerDva roky: jeden rok praxe v Disaster RecoveryProjektové aktivity: celkom 200 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?23. 4. 2024Praha29990 CZK1200 EUR?Dopytovať