PECB Kybernetická forenzika

Čo je to kybernetická forenzná analýza?

Computer Forencis, známa aj ako kybernetická forenzika alebo kriminalistika, sa zaoberá analýzou informácií v počítačových systémoch s cieľom nájsť digitálne dôkazy, ktoré možno použiť na občianskoprávne účely alebo vo väčšine prípadov na preukázanie a právne usvedčenie počítačovej kriminality, ale aj na odhalenie príčiny incidentu.

Cieľom kybernetickej forenziky je poskytnúť forenzné postupy, právne procesy a etické zásady na zabezpečenie spoľahlivých a podrobných digitálnych dôkazov, ktoré možno použiť na účely súdneho konania. Cieľom kybernetickej forenznej analýzy je zabezpečiť dobre štruktúrované vyšetrovanie a monitorovanie procesov s cieľom vyriešiť incidenty a narušenia v rámci organizácie.

Prečo je pre vás kybernetická forenzika dôležitá?

Po kybernetickom útoku alebo incidente sa forenzný proces používa na zber a analýzu údajov s cieľom určiť, čo sa stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo. Kybernetická forenzná analýza sa môže použiť ako nástroj na preskúmanie zadných vrát, ktoré by sa mali opraviť. Kybernetické forenzné vyšetrovanie je zdatný mechanizmus, ktorý organizáciám umožňuje zefektívniť ich čas a obrovský finančný dosah. Medzinárodne uznávaný odborník na kybernetickú forenziu bude schopný poskytnúť podrobné vyšetrovanie počítačových systémov a pomôcť orgánom činným v trestnom konaní.

Prínosy kybernetickej forenziky

  • Pochopenie úlohy kybernetickej forenziky vo svete podnikania
  • Podporiť organizáciu pri predchádzaní incidentom
  • Osvojiť si základné forenzné zručnosti, ktoré možno využiť v rôznych situáciách
  • Zdokonaľte svoje forenzné techniky a nástroje na identifikáciu počítačovej kriminality a reakciu na ňu
  • Stať sa medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti digitálnej forenziky

Ako začať so vzdelávaním v oblasti kybernetickej forenziky?

Chystáte sa absolvovať jedno z najžiadanejších školení v oblasti IT bezpečnosti? Komplexný vzdelávací kurz PECB v oblasti počítačovej kriminalistiky vám poskytne vynikajúce zručnosti, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu profesionálnu kariéru. Naši školitelia sú tu na to, aby sa uistili, že dosiahnete svoj cieľ a stanete sa odborníkom na počítačovú forenziku s certifikátom PECB.

Vyberte úroveň kurzu