KRUCEK>Novinky>Nový kurz a nástroj na posudzovanie a ošetrovanie rizík metódou EBIOS Risk Manager

Nový kurz a nástroj na posudzovanie a ošetrovanie rizík metódou EBIOS Risk Manager

Do nášho portfólia produktov sme pridali EBIOS Risk Manager (EBIOS RM) – metódu na hodnotenie a ošetrenie digitálnych rizík, ktorú vydala francúzska Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť (ANSSI) s podporou Klubu EBIOS. Poskytuje súbor nástrojov, ktoré možno prispôsobiť cieľom projektu. Je kompatibilný so súčasnými referenčnými normami, ako je ISO 31000 pre riadenie rizík a s viacerými normami ISO/IEC 27000 pre informačnú a kybernetickú bezpečnosť.

Kurz PECB EBIOS Risk Manager

Kurz PECB EBIOS Risk Manager vám umožní získať potrebné vedomosti a rozvinúť kompetencie potrebné na zvládnutie koncepcií a zložiek riadenia rizík založených na metóde EBIOS.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov hodnotenia rizík metódou EBIOS môžete absolvovať skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certificate EBIOS Risk Manager“. Získaním certifikátu manažéra rizík PECB môžete preukázať, že máte praktické znalosti a odborné zručnosti na podporu svojej organizácie pri vykonávaní hodnotenia rizík na základe systému EBIOS.

Viac informácií nájdete tu.

Aplikácia EBIOS Risk Manager

Pre záujemcov o uplatnenie EBIOS RM v praxi ponúkame aj aplikáciu na uľahčenie identifikácie a hodnotenia primárnych a podporných aktív, zdrojov rizík, aktérov v ekosystéme organizácie, strategických a operačných scenárov, ako aj ošetrenia rizík.

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov