PECB ISO 55001 Foundation

Kurz ISO 55001 Foundation vám poskytne základné prvky pre zavedenie a riadenie systému manažmentu aktív (AMS), ako je uvedené v norme ISO 55001. Počas tohto školenia budete schopní porozumieť rôznym modulom AMS vrátane politiky AMS, postupov, merania výkonnosti, záväzkov manažmentu, interného auditu, preskúmania manažmentom a neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní tohto kurzu môžete absolvovať skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 55001 Foundation“. Certifikát PECB Foundation dokazuje, že rozumiete základným metodikám, požiadavkám, rámcu a prístupu k riadeniu.

Komu je kurz určený

  • Osobám zapojeným do manažmentu aktív
  • Osobám, ktoré chcú získať znalosti o hlavných procesoch systémov manažmentu aktív (AMS)
  • Záujemcom o kariéru v oblasti manažmentu aktív

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do koncepcie systému manažmentu aktív (AMS) podľa požiadaviek normy ISO 55001

DEŇ 2 | Požiadavky na systém manažmentu aktív a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified 55001 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie systému manažmentu aktív (AMS)
  • DOMÉNA 2 | Systém manažmentu aktív (AMS)

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj2

Prezenčné
PECB ISO 55001 – Foundation

CS/EN, Praha
17990 CZK(720 EUR)
máj2

On-line
PECB ISO 55001 – Foundation

CS/EN, On-line
13990 CZK(560 EUR)
máj16

Prezenčné
PECB ISO 55001 – Foundation

CS/EN, Bratislava
720 EUR(17990 CZK)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 55001 FoundationPECB Certified ISO 55001 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/EN?2. 5. 2024Praha17990 CZK720 EUR?Dopytovať
On-lineCS/EN?2. 5. 2024On-line13990 CZK560 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?16. 5. 2024Bratislava720 EUR17990 CZK?Dopytovať