PECB ISO 55001 Lead Auditor

Kurz ISO 55001 Lead Auditor Vám umožní získať potrebné odborné znalosti na vykonanie auditu systému manažmentu aktív (AMS) s využitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu. Počas tohto školenia získate vedomosti a zručnosti na plánovanie a vykonávanie interných a externých auditov v súlade s normou ISO 19011 a certifikačným procesom ISO/IEC 17021-1.

Prostredníctvom praktických cvičení sa naučíte techniky auditu a získate kompetencie na riadenie programu auditu, audítorského tímu, komunikácie so zákazníkmi a riešenia konfliktov.

Po získaní potrebných odborných znalostí na vykonanie tohto auditu môžete požiadať o vykonanie skúšky a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 55001 Lead Auditor“. Získaním titulu vedúci audítor PECB preukážete, že máte zručnosti a kompetencie na vykonávanie auditu organizácií na základe osvedčených postupov.

Komu je kurz určený

 • Audítorom, ktorí chcú vykonávať a viesť certifikačné audity systému manažmentu aktív (AMS)
 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí chcú riadiť proces auditu systému manažmentu aktív
 • Osobám zodpovedným za dodržiavanie súladu s požiadavkami AMS
 • Technickým odborníkom, ktorí sa chcú pripraviť na audit systému manažmentu aktív
 • Odborným poradcom v oblasti manažmentu aktív

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základné znalosti normy ISO 55001 a komplexné znalosti zásad auditu

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do manažmentu aktív a normy ISO 55001

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a regulačné rámce • Proces certifikácie • Základné pojmy a zásady správy majetku • Systém správy aktív (AMS)

DEŇ 2 | Zásady auditu, príprava a zahájenie auditu

Základné pojmy a zásady auditovania • Audítorský prístup založený na dôkazoch a riziku • Zahájenie auditu • Prvý stupeň auditu • Príprava druhého stupňa auditu (audit na mieste)

DEŇ 3 | Audítorské činnosti na mieste

Druhý stupeň auditu • Komunikácia počas auditu • Postupy auditu • Vytvorenie plánov auditu • Vypracovanie zistení z auditu a správ o nesúladoch

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

Dokumentácia auditu a kontrola kvality • Uzatvorenie auditu • Hodnotenie akčných plánov audítorom • Výhody prvotného auditu • Riadenie programu interného auditu • Kompetencie, hodnotenie audítorov

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 55001 Lead Auditor“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie systému manažmentu aktív (AMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém manažmentu aktív (AMS)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a princípy auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu AMS podľa normy ISO 55001
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu AMS podľa normy ISO 55001
 • DOMÉNA 6 | Uzatvorenie auditu AMS podľa normy ISO 55001
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ISO 55001

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

jún 24

On-line
PECB ISO 55001  – Lead Auditor

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
jún 24

Prezenčné
PECB ISO 55001  – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 55001 Provisional AuditorPECB Certified ISO 55001 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 55001 AuditorPECB Certified ISO 55001 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v manažmentu aktívAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 55001 Lead AuditorPECB Certified ISO 55001 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v manažmentu aktívAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 55001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 55001 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v manažmentu aktívAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 24. 6. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 24. 6. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať