PECB ISO 55001 Lead Implementer

Kurz ISO 55001 Lead Implementer Vám umožní získať potrebné odborné znalosti na podporu Vašej organizácie pri zavádzaní, implementácii, riadení a udržiavaní systému manažmentu aktív (AMS) založeného na norme ISO 55001. Počas tohto školenia tiež získate dôkladné pochopenie osvedčených postupov systému manažmentu aktív a účinne zlepšíte manažment aktív organizácie tým, že jej umožníte čo najlepšie využívať jej aktíva.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov systémov manažmentu aktív sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 55001 Lead Implementer“. Ak sa stanete PECB Lead Implementer, preukážete, že máte praktické znalosti a profesionálne zručnosti na implementáciu normy ISO 55001 vo vašej organizácii.

Komu je kurz určený

 • Manažérom alebo konzultantom zapojeným do správy majetku
 • Odborným poradcom, ktorí sa snažia zvládnuť implementáciu systému manažmentu aktív.
 • Osobám zodpovedným za dodržiavanie súladu s požiadavkami AMS.
 • Členom tímu AMS

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom

Základné znalosti normy ISO 55001 a komplexné znalosti princípov implementácie.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 55001 a zahájenie systému AMS

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a regulačné rámce • Základné princípy a koncepty manažmentu aktív • Začíname s implementáciou systému AMS • Pochopenie organizácie • Analýza existujúcich systémov riadenia

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie AMS

Vedúca úloha vedenia • Angažovanosť vedenia • Rozsah pôsobnosti AMS • Politika a ciele správy aktív • Hodnotenie rizík

DEŇ 3 | Implementácia AMS

Riadenie zdrojov • Informovanosť a komunikácia • Manažment informácií • Správa dokumentácie • Riadenie prevádzky

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit AMS

Monitoring, meranie, analýza a vyhodnotenie • Interný audit • Preskúmanie vedením • Ošetrenie nesúladov • Neustále zlepšovanie • Príprava na certifikačný audit • Ukončenie školenia

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 55001 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie systému manažmentu aktív
 • DOMÉNA 2 | Systémy manažmentu aktív (AMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie AMS na báze normy ISO 55001
 • DOMÉNA 4 | Implementácia AMS na báze normy ISO 55001
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie výkonnosti AMS na báze normy ISO 55001
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie AMS na báze normy ISO 55001
 • DOMÉNA 7 | Príprava certifikačného auditu AMS

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 19

Prezenčné
PECB ISO 55001  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 55001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 55001 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 55001 ImplementerPECB Certified ISO 55001 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v manažmentu aktívProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 55001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 55001 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v manažmentu aktívProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 55001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 55001 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v manažmentu aktívProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/EN ? 19. 8. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať