PECB ISO/IEC 27002 Foundation

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27002 Foundation poskytuje informácie o základných pojmoch informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a ochrany súkromia na základe normy ISO/IEC 27002.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27002 Foundation umožňuje účastníkom oboznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi so zavádzaním a riadením opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti na základe pokynov normy ISO/IEC 27002. Prostredníctvom tohto školenia budú účastníci schopní identifikovať opatrenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27002, ktoré sú rozdelené do štyroch tém: organizačné, ľudské, fyzické a technologické. Kurz poskytuje aj informácie o tom, ako norma ISO/IEC 27002 súvisí s inými normami, ako sú ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27003.

Po školení nasleduje skúška. Ak ju úspešne zložíte, môžete požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27002 Foundation“. Tento certifikát preukazuje, že máte všeobecné znalosti o opatreniach informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27002.

Kto by sa mal zúčastniť?

Tento vzdelávací kurz je určený:

  • Manažérom a konzultantom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o opatreniach informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27002
  • Odborníkom, ktorí sa podieľajú na riadení informačnej bezpečnosti alebo sú za ňu zodpovední
  • Osobám, ktoré chcú získať vedomosti o hlavných procesoch systému riadenia informačnej bezpečnosti a o opatreniach informačnej bezpečnosti
  • Osobám, ktoré majú záujem o kariéru v oblasti informačnej bezpečnosti

Predpoklady
Na účasť na tomto školení nie sú stanovené žiadne vstupné požiadavky.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO/IEC 27002 a organizačné opatrenia

DEŇ 2 | Osobné, fyzické a technologické opatrenia a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Skúška plne zodpovedá požiadavkám testovacieho a certifikačného programu PECB. Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov
  • DOMÉNA 2 | Opatrenia informačnej bezpečnosti založené na norme ISO/IEC 27002

Skúška pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je uzavretá, t. j. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Podrobnosti o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie informácie nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Požiadavky na certifikáciu

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27002 Foundation“. Požiadavky na získanie certifikátu ISO/IEC 27002 Foundation sú:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr29

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27002 – Foundation

CS/CS, Bratislava
720 EUR(17990 CZK)
máj14

On-line
PECB ISO/IEC 27002 – Foundation

CS/CS, On-line
13990 CZK(560 EUR)
jún19

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27002 – Foundation

CS/EN, Praha
17990 CZK(720 EUR)

Informačné listy

  1. SouborPECB ISO/IEC 27002 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27002 FoundationPECB Certified ISO/IEC 27002 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/CS?29. 4. 2024Bratislava720 EUR17990 CZK?Dopytovať
On-lineCS/CS?14. 5. 2024On-line13990 CZK560 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?19. 6. 2024Praha17990 CZK720 EUR?Dopytovať