PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkom získať komplexné vedomosti a pochopenie implementácie a správy opatrení informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27002.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkom získať potrebné znalosti a zručnosti na podporu organizácie pri efektívnej identifikácii, implementácii a riadení opatrení informačnej bezpečnosti. Školenie poskytuje informácie, ktoré účastníkom pomôžu interpretovať kontrolné mechanizmy normy ISO/IEC 27002 v konkrétnom kontexte organizácie.

Certifikát PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager preukazuje, že ste získali potrebné odborné znalosti na určenie vhodných opatrení potrebných na ošetrenie príslušných rizík informačnej bezpečnosti.

Po absolvovaní kurzu odbornej prípravy nasleduje skúška. Ak ju úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager“.

Kto by sa mal zúčastniť?

Tento vzdelávací kurz je určený:

  • Manažérom alebo konzultantom, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti týkajúce sa implementácie opatrení informačnej bezpečnosti v systéme ISMS založenom na norme ISO/IEC 27001
  • Osobám zodpovedným za udržiavanie informačnej bezpečnosti, súladu, rizík alebo riadenia v organizácii
  • IT odborníkom alebo konzultantom, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Členom tímu pre implementáciu ISMS alebo tímu pre informačnú bezpečnosť

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Hlavnými požiadavkami na účasť na tomto kurze sú základné znalosti normy ISO/IEC 27002 a komplexné znalosti opatrení informačnej bezpečnosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO/IEC 27002

DEŇ 2 | Úlohy a zodpovednosti v oblasti informačnej bezpečnosti, personálne opatrenia a fyzické opatrenia

DEŇ 3 | Aktíva informačnej bezpečnosti, kontrola prístupu a ochrana informačných systémov a sietí

DEŇ 4 | Manažment incidentov informačnej bezpečnosti a testovanie a monitorovanie opatrení informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27002

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné zásady a koncepty informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a ochrany súkromia
  • DOMÉNA 2 | Opatrenia pre bezpečnosť informáciií podľa ISO/IEC 27002
  • DOMÉNA 3 | Systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) a začatie implementácie opatrení bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27002
  • DOMÉNA 4 | Implementácia a riadenie organizačných a personálnych opatrení na základe normy ISO/IEC 27002
  • DOMÉNA 5 | Meranie, testovanie a monitorovanie výkonnosti opatrení informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27002

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Prezenčný kurz poskytujeme na požiadanie. Pre viac informácií nás kontaktujte na pecb@krucek.sk.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jednu z nižšie uvedených certifikácií. Certifikát získate po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením. Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO/IEC 27002 a certifikačnom procese PECB nájdete na stránke PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáty PECB ISO/IEC 27002 Manager sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr29

On-line
PECB ISO/IEC 27002 – Lead Manager

CS/EN, On-line
33990 CZK(1360 EUR)
máj13

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27002 – Lead Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
jún10

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27002 – Lead Manager

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27002 Provisional ManagerPECB Certified ISO/IEC 27002 ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 27002 ManagerPECB Certified ISO/IEC 27002 ManagerDva roky: jeden rok praxe v bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead ManagerPECB Certified ISO/IEC 27002 ManagerPäť rokov: dva roky praxe v bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27002 Senior Lead ManagerPECB Certified ISO/IEC 27002 ManagerDesať rokov: sedem rokov praxe v bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
On-lineCS/EN?29. 4. 2024On-line33990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?13. 5. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?10. 6. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Dopytovať