PECB ISO/IEC 27002 Manager

Kurz PECB ISO/IEC 27002 Manager Vám umožní rozvíjať potrebné znalosti na podporu organizácie pri implementácii a riadení opatrení pre bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27002. Počas tohto kurzu tiež získate dôkladné znalosti najlepšej praxe v súvislosti s opatreniami pre bezpečnosť informácií.

Komu je kurz určený

  • Manažérom, ktorí chcú implementovať systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa noriem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002
  • Osobám zodpovedným za bezpečnosť informácií v organizácii
  • Členom tímu bezpečnosti informácií
  • IT poradcom a konzultantom
  • Poverencom pre ochranu osobných údajov

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základná znalosť ISO/IEC 27002 a dôkladná znalosť bezpečnosti informácií.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do opatrení pre bezpečnosť informácií podľa odporúčania ISO/IEC 27002

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Systém riadenia bezpečnosti informácií • Základné princípy bezpečnosti informácií • Politiky bezpečnosti informácií • Organizácia bezpečnosti informácií • Bezpečnosť ľudských zdrojov

DEŇ 2 | Požiadavky a ciele bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27002

Správa aktív • Riadenie prístupu • Kryptografia • Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia • Bezpečnosť prevádzky

DEŇ 3 | Požiadavky a ciele bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27002 a certifikačná skúška

Bezpečnosť komunikácie • Akvizície, vývoj a údržba systémov • Dodávateľské vzťahy • Riadenie incidentov bezpečnosti informácií • Aspekty riadenia kontinuity činností organizácie z hľadiska bezpečnosti informácií • Zlaté pravidlá a záver • Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 300 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy bezpečnosti informácií
  • DOMÉNA 2 | Opatrenia pre bezpečnosť informáciií podľa ISO/IEC 27002

Skúška sa skladá zo 7 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 2 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 3 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  2 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 21

On-line
PECB ISO/IEC 27002  – Manager

CS/EN, On-line
23990 CZK (960 EUR)
aug 27

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27002  – Manager

CS/EN, Bratislava
1200 EUR (29990 CZK)
sep 3

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27002  – Manager

CS/EN, Praha
29990 CZK (1200 EUR)

Informačné listy

  1. Soubor PECB ISO/IEC 27002 M
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27002 Provisional ManagerPECB Certified ISO/IEC 27002 ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 27002 ManagerPECB Certified ISO/IEC 27002 ManagerDva roky: jeden rok praxe v bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 200 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 21. 8. 2024 On-line 23990 CZK 960 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 27. 8. 2024 Bratislava 1200 EUR 29990 CZK ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 3. 9. 2024 Praha 29990 CZK 1200 EUR ? Dopytovať