KRUCEK>Novinky>Zodpovědná umělá inteligence: inovujte rychle a bezpečně

Zodpovědná umělá inteligence: inovujte rychle a bezpečně

Umělá inteligence se v posledním roce stala velkým technologickým hitem a přinesla s sebou obrovské přísliby a potenciál. Podniky v každém odvětví touží využít AI ke zlepšení zákaznických zkušeností, zvýšení provozní efektivity a získání konkurenční výhody. A tak společnosti a jejich vedení malými či velkými krůčky integrují AI do celé organizace. 

Avšak můžeme sledovat významnou mezeru: v současné době jim chybí kontrolní mechanismy a procesy nezbytné pro efektivní řízení a správu AI. Mimořádně důležitým aspektem pro každou organizaci je bezpečnost dat a důsledky pro soukromí. 

Aplikace pro správu používání systémů AI

Modely umělé inteligence přežívají a rostou na zdravé stravě z dat. Používání této technologie vyžaduje, aby ji organizace krmily svými vlastními informacemi a v některých případech i informacemi svých zákazníků. Každá organizace, která chce z využití AI těžit, musí pochopit, proč a jak jsou data zpracovávána, a zároveň dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů zákazníků a právních předpisů.

Aplikace Risk Cloud pro správu případů použití umělé inteligence umožňuje dokumentovat a vyhodnocovat modely a případy použití umělé inteligence na jedné centralizované platformě. Standardizuje škálovatelný proces posuzování a schvalování technologií AI při zajištění souladu se zásadami AI a požadavky na dodržování předpisů. Řídí implementaci modelů AI, vyhodnocuje integritu dat a identifikuje potenciální rizika pomocí hotových pracovních postupů přezkumu a atestace.

Umělá inteligence jistě představuje spravedlivý podíl rizik, ale věříme, že s vhodnými bezpečnostními opatřeními způsobí revoluci v přístupu organizací k GRC. Při pohledu do budoucnosti je zapotřebí rychle inovovat a zároveň zůstat v bezpečí díky odpovědným funkcím umělé inteligence a řešením pro správu v řešení Risk Cloud.

Rodina AI Governance

Řešení Risk Cloud AI Governance kombinuje holistické pracovní postupy správy AI s funkcemi poháněnými umělou inteligencí, jako je automatické generování zásad a sumarizace rizikových dat, a pomáhá týmům udělat více s menšími náklady. Tyto nové, volitelné funkce, řízené vlastní pracovní skupinou pro AI společnosti LogicGate, vám pomohou maximalizovat efektivitu zdrojů – aniž by došlo ke snížení očekávání nebo výstupů programu.

Komplexně řídí technologii umělé inteligence a umožňuje bezpečné inovace pomocí škálovatelné automatizace pracovních postupů a reportování v Risk Cloudu. Bezproblémově integruje data a pracovní postupy napříč programy pro řízení kybernetických rizik, dodržování předpisů, zásadrizik třetích stran, aby bylo možné identifikovat, vyhodnocovat a zmírňovat rizika AI v rámci celého rozšířeného podniku.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí