PECB ISO 22000 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Certifikovaný vzdelávací kurz PECB ISO 22000 Foundation poskytuje základné informácie o koncepciách riadenia bezpečnosti potravín a prehľad požiadaviek normy ISO 22000. Absolvovaním tohto vzdelávací kurz budete schopní pochopiť rôzne aspekty systému FSMS založeného na norme ISO 22000 vrátane záväzku vrcholového manažmentu, politiky bezpečnosti potravín, pracovného prostredia, prevádzkových kontrol, PRP, sledovateľnosti, kontroly rizík, hodnotenia výkonnosti a neustáleho zlepšovania.

Po úspešnom absolvovaní kurzu nasleduje skúška. Ak skúšku úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 22000 Foundation“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO 22000 Foundation“ potvrdzuje vaše odborné zručnosti a preukazuje vašu schopnosť podieľať sa na projekte zavádzania systému riadenia bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Manažéri alebo konzultanti zapojení do manažmentu bezpečnosti potravín
  • Osoby, ktoré sa chcú oboznámiť s požiadavkami normy ISO 22000 na systém manažmentu bezpečnosti potravín
  • Personál zodpovedný za dodržiavanie požiadaviek normy ISO 22000 v organizácii
  • Členovia realizačného tímu FSMS
  • Osoby, ktoré sa chcú venovať kariére v oblasti manažmentu bezpečnosti potravín

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do bezpečnosti potravín, FSMS a článkov 4-6 normy ISO 22000

DEŇ 2 | ISO 22000 body 4-10 a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiaci materiál obsahujúci viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Test je plne v súlade s požiadavkami testovacieho a certifikačného programu PECB. Zahŕňa tieto oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy bezpečnosti potravín a systémov manažmentu bezpečnosti potravín
  • DOMÉNA 2 | Požiadavky normy ISO 22000 na systém manažmentu bezpečnosti potravín – body 4 až 10

Skúška pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je uzavretá, t. j. nie je možné použiť žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v kontrolnom zozname skúšky PECB a v pravidlách a zásadách skúšky.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikát

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie.

Požiadavky na certifikáciu ISO 22000 Foundation sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 22000 FoundationPECB ISO 22000 Foundation examŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny